Bezpieczeństwo

Nasz lokal został dostosowany do potrzeb przedszkola i pozytywnie zaopiniowany przez organy nadzorujące

Wszystkie elementy wykończeniowe: meble, zabawki , gry, pomoce dydaktyczne posiadają atesty lub certyfikaty zgodne z polską normą bezpieczeństwa

Wejście na teren przedszkola jest zabezpieczone kodem oraz domofonem

Personel przedszkola regularnie szkoli się z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP

Posiadamy najnowszej generacji system klimatyzacji, ogrzewania i oczyszczania powietrza w naszych salach.

Dziecko może być odebrane wyłącznie przez rodziców, opiekunów prawnych lub osobę upoważnioną pisemnie, zapisaną w karcie przedszkolaka.

Rodzic odprowadzający dziecko zobowiązany jest do przyprowadzenia go bezpośrednio do nauczyciela.

Rodzic przebywający na terenie przedszkola przejmuje pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo dziecka.

Prosimy o dokładne zamykanie drzwi i nie podawanie kodu do domofonu osobom postronnym oraz dzieciom.

Zadzwoń do nas