Plan Dnia

GodzinaAktywnośćOpis
6.00-8.30Zabawy poranne.Witamy przychodzące dzieci i zapraszamy do sal. Jest to czas zabaw dowolnych i integracyjnych.
8.30-9.00Śniadanie
9.00-9.30Czynności higieniczne i porządkowe.
9.30-10.30Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne.W grupach wiekowych realizujemy program dydaktyczny i prowadzimy zajęcia dodatkowe.
10.30-11.30Pobyt na świeżym powietrzu,Zachęcamy dzieci do zabaw swobodnych, prowadzimy zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, chodzimy na spacery.
11.30-12.00Obiad, I danie
12.00-13.30Odpoczynek poobiedniDzieciom młodszym organizujemy odpoczynek na leżakach, wspólnie słuchamy muzyki relaksacyjnej, czytamy bajki. Dzieci starsze biorą udział w cichych zabawach, np. grach „stolikowych”.
13.30-14.00Obiad, zupa
14.00-15.00Zajęcia indywidualne i dodatkowe. Pobyt na świeżym powietrzu
15.00-15.30Podwieczorek
15.30-17.30Zajęcia indywidualne i dodatkowe.Utrwalamy zdobytą wiedzę na zajęciach dydaktycznych. Pracujemy nad niedoskonałościami i rozwijamy talenty.
17.30-18.00Zajęcia swobodne w kącikach zainteresowańJest to czas odpoczynku i rozchodzenia się dzieci do domów.
Zadzwoń do nas