Program

W ramach stałej opłaty miesięcznej oferujemy Państwu:

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z podstawą programową

Zajęcia muzyczno-rytmiczne 2x w tygodniu

Zajęcia z języka angielskiego – codziennie

Bajkoterapia

„Pamiętnik podróżnika”- cykliczne zajęcia geograficzne 

„Mój wielki start”- cykliczne zajęcia z psychologiem

„Akademia muzykanta”- cykliczne zajęcia muzyczne

„Z prawem za pan brat”- cykliczne zajęcia z prawnikiem 

„Joga śmiechu” 

Glottodydaktyka

Dziecięca matematyka

Zadzwoń do nas